Årskurser 7-9

Kieltenoppimiskertomus

omena2Språkbiografin hjälper dig att fundera över olika språk: vad interkulturell kommunikation är, hur du lär dig, hur du kan bedöma dina färdigheter och vad du har för erfarenheter av möten med andra människor och kulturer. När du arbetar med dessa delar kan du diskutera med dina kompisar, vänner och lärare och bli bättre på att lära. Här finns också hjälpmedel för att planera och utvärdera olika arbetsområden. 

Kielipassi

leimasinSpråkpasset är en översikt över dina språkfärdigheter och möten med andra kulturer och människor. Du kan använda det för att informera andra om dina kunskaper, färdigheter och erfarenheter. 

Työkansio

saksetI dossiern samlar du exempel på sådant du åstadkommit när du arbetat med olika språk. Den kan bestå av skrivna texter, ljud- och videoinspelningar eller datafiler.  Dossiern kan du uppdatera hela tiden genom att lägga in nytt och ta bort gammalt. På så sätt kan du se hur du utvecklas och du kan också visa upp den för lärare, föräldrar eller andra som är intresserade av dina framsteg.


Språkportföljens filer fungerar bäst med Windows-operativsystemet samt med Adobe Acrobat- och Microsoft Word-programmen. Med övriga system och program kan en del av egenskaperna förbli bristfälliga.

The ELP files work best within the Windows operating system and the Adobe Acrobat and Microsoft Word programs. Use of other operating systems and programs may result in part of the properties remaining insufficient.

Comments are closed.


European council

European Language Portfolio:
registered model No.
2014.R015 Model for primary learners grades 1-3
2014.R016 Model for primary learners grades 4-6
2014.R017 Model for secondary learners grades 7-9

Awarded to: Finland - University of Tampere,
School of Education/National Board of Education.
This model conforms to common Principles and Guidelines established by the Council of Europe’s Steering Committee for Education (2000, rev. 2011).

 

Suomi / English Svenska / English

Språkbiografin

 

Språkbiografin för elever i årskurs 7-9, svenska-engelska
Language biography, grades 7-9
Swedish – English
Ladda ner / Download

Språkpasset

 

Språkpasset för elever i årskurs 7-9, svenska-engelska
Language passport, grades 7-9
Swedish – English
Ladda ner / Download

Dossiern

 

Dossiern för elever i årskurs 7-9, svenska-engelska
Dossier, grades 7-9,
Swedish – English
Ladda ner / Download

Självvärderingslistor

 

Itsearviointilistat, suomi 
Ladda ner / Download

 

Självvärderingslistor, svenska 
Ladda ner / Download

 

Self-assessment lists, English 
Ladda ner / Download

 

Liste de repérage pour auto-évaluation, français
Ladda ner / Download

Selbsteinschätzungsbögen, Deutsch 
Ladda ner / Download

 

Контрольный лист, русский язык
Ladda ner / Download

 

Listas de Autoevaluación
Ladda ner / Download