Årskurser 1-3

Kieltenoppimiskertomus

omena2I språkbiografin kan du se hur du blir bättre och bättre när du lär dig språk. Du kan också inse vilka kontakter du har med andra länder och människor från andra kulturer. 

Kielipassi

leimasinI språkpasset visar du vilka språk du kan och vad du kan göra på olika språk.

Työkansio

saksetI dossiern sparar du dina arbeten i språk, t.ex. något du lagrat i din fil. 


Språkportföljens filer fungerar bäst med Windows-operativsystemet samt med Adobe Acrobat- och Microsoft Word-programmen. Med övriga system och program kan en del av egenskaperna förbli bristfälliga.

The ELP files work best within the Windows operating system and the Adobe Acrobat and Microsoft Word programs. Use of other operating systems and programs may result in part of the properties remaining insufficient.

Comments are closed.


European council

European Language Portfolio:
registered model No.
2014.R015 Model for primary learners grades 1-3
2014.R016 Model for primary learners grades 4-6
2014.R017 Model for secondary learners grades 7-9

Awarded to: Finland - University of Tampere,
School of Education/National Board of Education.
This model conforms to common Principles and Guidelines established by the Council of Europe’s Steering Committee for Education (2000, rev. 2011).
Kielitivoliin
Suomi / English Svenska / English

Språkbiografin

 

Språkbiografin för elever i årskurs 1- 3, svenska-engelska
Language biography, grades 1-3
Swedish – English
Ladda ner / Download

Språkpasset

 

Språkpasset för elever i årskurs 1- 6, svenska-engelska
Language passport, grades 1-6
Swedish – English
Ladda ner / Download

Dossiern

 

Dossiern för elever i årskurs 1-3, svenska-engelska
Dossier, grades 1-3,
Swedish – English
Ladda ner / Download

Självvärderingslistor

 

Itsearviointilistat, suomi 
Ladda ner / Download

 

Självvärderingslistor, svenska 
Ladda ner / Download

 

Self-assessment lists, English 
Ladda ner / Download

 

Liste de repérage pour auto-évaluation, français
Ladda ner / Download

Selbsteinschätzungsbögen, Deutsch 
Ladda ner / Download

 

Контрольный лист, русский язык
Ladda ner / Download

 

Listas de Autoevaluación
Ladda ner / Download