Opettajille

Kieltenoppimiskertomus

 Tämän sivuston aineisto muodostuu seuraavista osista:

I Eurooppalaisen kielisalkun kolme versiota perusopetuksessa: 

1. Eurooppalainen kielisalkku, vuosiluokat 1–3

– Kielenoppimiskertomus
– Työkansio

2. Eurooppalainen kielisalkku, vuosiluokat 4-6

– Kielenoppimiskertomus
– Työkansio
– Kielipassi (yhteinen vuosiluokille 1–6)

3. Eurooppalainen kielisalkku, vuosiluokat 7–9

– Kielenoppimiskertomus
– Työkansio
– Kielipassi
– Itsearviointilistat seitsemällä kielellä (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja)

II Opettajan opas: Eurooppalainen kielisalkku suomalaisessa perusopetuksessa: taustaa, perusteita ja suuntaviittoja

III Pedagogisia aineistoja: Esimerkkejä opettajien ajattelusta ja salkkutehtävistä perusopetukseen

Nämä aineistot on tuotettu Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön johtamassa ja Opetushallituksen tukemassa hankkeessa “Eurooppalaiset kielisalkut perusopetuksen alaluokille (vuosiluokat 1-6) ja yläluokille (vuosiluokat 7-9)”. Vuonna 2011 Opetushallituksen toimeksiannosta toteutettua hanketta koordinoivat Pauli Kaikkonen ja Riitta Jaatinen, asiantuntijana Viljo Kohonen. 
    Hankkeen tavoitteena oli tuottaa neljän yliopiston yhteistyönä (Tampere, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä) Opetushallituksen verkkosivuille kielisalkut tarvittavine aineistoineen yleissivistävän koulun perusopetuksen alakouluun (luokat 1-3 ja luokat 4-6) ja yläkouluun (luokat 7-9). Työssä noudatettiin Euroopan neuvoston (Council of Europe, Strasbourg) laatimia ja jäsenvaltioiden hyväksymiä yhteisiä kielisalkun periaatteita ottaen huomioon perusopetuksemme opetussuunnitelman (POPS 2004) tavoitteet ja kielenopetuksemme uudistamisen tarpeet.[i]

Projektin ohjausryhmän muodostivat seuraavat tutkijat:

Riikka Alanen (JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO)
Raili Hildén (HELSINGIN YLIOPISTO)
Riitta Jaatinen (TAMPEREEN YLIOPISTO)
Pauli Kaikkonen (TAMPEREEN YLIOPISTO)
Ritva Kantelinen (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO)
Viljo Kohonen (TAMPEREEN YLIOPISTO)
Kati Kajander (varajäsen) (JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO)
Pirkko Pollari (varajäsen) (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO)

Projektin toimintaryhmän muodostivat seuraavat opettajat:

Merja Auvinen (Viikin normaalikoulu, Helsinki)
Tuija Dalmo (Pohjois-Hervannan yhtenäiskoulu, Tampere)
Anne-Marie Grahn-Saarinen (Pyynikin koulu, Tampere)
Mari Kalaja (Jyväskylän normaalikoulu)
Hannele Kara (Jyväskylän normaalikoulu)
Arja Kujansivu (Tesoman yläkoulu, Tampere, eläkkeellä)
Eila Kuokkanen (Joensuun normaalikoulu)
Kaija Kähkönen (Jyväskylän normaalikoulu)
Kaija Perho (Joensuun normaalikoulu)
Eeva Regan (Messukylän koulu, Tampere)
Olli-Pekka Salo (Jyväskylän normaalikoulu)
Ursula Viita-Leskelä (Viikin normaalikoulu, Helsinki)

 

Kielisalkut on kaikilta osin laadittu ohjausryhmän ja toimintaryhmän intensiivisenä yhteistyönä Tampereen yliopiston järjestämissä seminaareissa, ja valmistelujen ja viimeistelyjen osalta myös eri toimipaikoissa, yhdessä sovitun työnjaon puitteissa.  Opettajan oppaan toteutuksesta vastaa yhteisesti projektin ohjausryhmä.  Pedagogiset aineistot ovat toimintaryhmän opettajien valmistelemia. Kaikkien aineistojen kommentointiin on osallistunut projektin koko työryhmä. Työskentelyn suunnittelusta, organisoinnista ja aineistojen kokoamisesta ja toimitustyöstä on vastannut projektin tamperelainen koordinointiryhmä.
    Kun opettajan oppaan eri alalukujen pohjatekstien laadinnasta ovat vastanneet sovitun työnjaon mukaisesti useampi henkilö/pienryhmä eri yliopistoissa, on luonnollista, että niissä esiintyvä kielenkäyttö on tyylillisesti hieman vaihtelevaa. Samasta syystä oppaan alalukuihin tai niiden osiin on myös jäänyt jonkin verran päällekkäisyyttä. Koordinointiryhmä ei kuitenkaan ole halunnut poistaa tätä ajatellen, että eri alalukuja voidaan näin lukea ja käyttää myös erikseen, itsenäisinä kokonaisuuksina. Toisaalta pienet toistot auttanevat myös lukijoita välillä hankalien käsitteiden ja asioiden avautumisessa, lisääväthän ne tekstiin tarpeellistakin sisällöllistä redundanssia. 
    Pedagogiset aineistot ovat samoin useiden eri opettajien laatimia. Ne perustuvat opettajien kokemuksiin omasta opetustyöstään. Ne sisältävät heidän luokissaan käyttämiään ja kehittämiään kielisalkkuun liittyneitä tehtäviä, aktiviteetteja (tai omakohtaisia johtopäätöksiä ja löydöksiä).  Autenttisuuden säilyttämiseksi niitä ei ole haluttu yhtenäistää aineistojen toimitustyössä. Uskomme, että niiden ajatukset, pedagogiset näkökulmat ja ratkaisut auttavat lukijaa saamaan monipuolisen kuvan salkkutyöskentelyn moninaisuudesta perusopetuksen kieliluokissa.
    Kaikki tämän sivuston salkkuaineistot ovat syntyneet osallistujien tiiviissä yhteistyössä ja perustuvat siis neljän projektiin osallistuneen yliopiston tutkijoiden ja eri koulujen kokeneiden kielenopettajien kollektiivisen asiantuntemukseen. Samalla haluamme kiittää kaikkia hankkeen osallistujia innostuneesta yhteistyöstä sekä eri kielten syntyperäisiä kielenpuhujia, jotka ovat tarkistaneet kaikkien dokumenttien kieliasun.
    Toivomme, että kielisalkkuaineistot antavat lukijoille ja käyttäjille tarpeellista ja käyttökelpoista tietoa ja pedagogisia virikkeitä kasvatusajatteluun ja opetustyöhön. Haluamme myös rohkaista lukijoita omakohtaiseen kokeilevaan salkkutyöskentelyyn (mielellään kollegiaalisena yhteistyönä). Uskomme aineistojen palvelevan myös opettajankoulutusyksiköissä suoritettavaa kieltenopettajien peruskoulutusta ja tutkimustyötä sekä valtakunnallista kielenopettajien täydennyskoulutusta. Uskomme, että aineistot ovat hyödyllisiä myös muille vieraan kielen opiskelusta ja oppimisesta kiinnostuneille. Aivan erityisesti ajattelemme oppilaiden vanhempia. Aineistojen pohjalta he näkevät, mitä mahdollisuuksia moderni kielikasvatus heidän lapsilleen voi tarjota.[i] Kielisalkun suunnitteluryhmä lausuu kiitokset Sveitsin ja Ruotsin akkreditoitujen kielisalkkujen työryhmille (Mallit 1/2000, 60/2004 ja 61/2004) suomalaisten kielisalkkujen suunnitteluun saadusta avusta.

Kommentointi on suljettu.


European council

European Language Portfolio:
registered model No.
2014.R015 Model for primary learners grades 1-3
2014.R016 Model for primary learners grades 4-6
2014.R017 Model for secondary learners grades 7-9

Awarded to: Finland - University of Tampere,
School of Education/National Board of Education.
This model conforms to common Principles and Guidelines established by the Council of Europe’s Steering Committee for Education (2000, rev. 2011).

 

Council of Europe Kielitivoliin
fi se

Opettajan opas

 

Eurooppalainen kielisalkku suomalaisessa perusopetuksessa: taustaa, suuntaviittoja ja kokemuksia 
Lataa tiedosto

For teachers

 

Perspectives
on the ELP
Lataa tiedosto

Pedagogisia aineistoja

 

Esimerkkejä opettajien ajattelusta ja salkkutehtävistä perusopetukseen
Lataa tiedosto

 

Kirjallisuutta
Lataa tiedosto

Itsearviointilistat

 

Itsearviointilistat, suomi 
Lataa tiedosto / Download

 

Självvärderingslistor, svenska 
Lataa tiedosto / Download

 

Self-assessment lists, English 
Lataa tiedosto / Download

 

Liste de repérage pour auto-évaluation, français
Lataa tiedosto / Download

 

Selbsteinschätzungsbögen, Deutsch 
Lataa tiedosto / Download

 

Контрольный лист, русский язык
Lataa tiedosto / Download

 

Listas de Autoevaluación
Lataa tiedosto / Download